มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562

NEWS & ACTIVITIES

ข่าวล่าสุด

ข่าวทั้งหมด

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบ TCAS รอบที่ 4 และรอบที่ 5

ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
วัน - เวลา คณะ/โรงเรียน
เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 - 12.00 น.
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
 • โรงเรียนการเรือน
 • เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
  เวลา 13.00 - 15.00 น.
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โรงเรียนกฏหมายและการเมือง
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Admission