มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563

NEWS & ACTIVITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาและราคาจำหน่ายเครื่องแต่งกาย

รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

*ใช้เลขบัตรประชาชนแทนรหัสผู้สมัครในการรายงานตัวเข้าศึกษา (Admission 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

*ใช้เลขบัตรประชาชนแทนรหัสผู้สมัครในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

*ประกาศอัตราค่าบำรุงการศึกษา 3 สาขาวิชาใหม่ รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา