เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 การรับสมัครแบบโควตา

เริ่มวันที่ 2 มกราคม - 5 เมษายน 2561
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

เริ่มวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

เปิดรับสมัคร รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

เริ่มวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ปฏิทินกำหนดการการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (24 ม.ค. 2561)
 • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกฯ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (29 ธ.ค. 2560)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา (22 ธ.ค. 2560)
 • กทม. เปิดรับสมัครผู้ขอรับเงินทุนการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2561 (22 ธ.ค. 2560)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio (12 ธ.ค. 2560)
 • คู่มือการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ TCAS 61 (ทปอ ) (7 ธ.ค. 2560)
 • เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ (28 พ.ย. 2560)
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (28 พ.ย. 2560)
 • การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่ 4 (9 พ.ย. 2560)
 • การสมัครสอบ O Net สำหรับสำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6 (สายอาชีพ/กศน.) (8 พ.ย. 2560)
 • ข่าวทั้งหมด >>