กำหนดการรับสมัครนักศึกษา


ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์


รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

เริ่มวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

เปิดรับสมัคร รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

เริ่มวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบโควตา (26 เม.ย. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตา (10 เม.ย. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (28 มี.ค. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (23 มี.ค. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 (23 มี.ค. 2561)
 • มสด. ร่วมกับ สกอ. เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (21 มี.ค. 2561)
 • การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เท่านั้น (19 มี.ค. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4 (2 มี.ค. 2561)
 • ปฏิทินกำหนดการการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (24 ม.ค. 2561)
 • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกฯ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (29 ธ.ค. 2560)
 • ข่าวทั้งหมด >>