กำหนดการรับสมัครนักศึกษา


ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น


รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบ 4

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น

หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ


การรายงานตัวนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา


ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา


ADMISSION

วันที่ 21 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น.ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อาคารที่พักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร (15 มิ.ย. 2561)
 • อัตราอาคารที่พักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (15 มิ.ย. 2561)
 • อัตราค่าเครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา (15 มิ.ย. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) (14 มิ.ย. 2561)
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 การรับแบบรับตรงร่วมกัน (12 มิ.ย. 2561)
 • รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครที่ไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครรอบที่ 4 Admission (12 มิ.ย. 2561)
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 Admission (12 มิ.ย. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (9 มิ.ย. 2561)
 • กำหนดการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบTCAS รอบ 3 (พิเศษ) (2 มิ.ย. 2561)
 • การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3 (30 พ.ค. 2561)
 • ข่าวทั้งหมด >>