สวนดุสิต Thai University Central Admission System (TCAS) | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา


ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 (1 ส.ค. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 5 รับตรงอิสระ (24 ก.ค. 2561)
 • อัตราค่าเครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา (20 ก.ค. 2561)
 • กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 Admission (19 ก.ค. 2561)
 • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (11 ก.ค. 2561)
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 Admission (4 ก.ค. 2561)
 • ขั้นตอนการรายงานตัว (28 มิ.ย. 2561)
 • กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ภาคเช้า/ภาคบ่าย (26 มิ.ย. 2561)
 • อาคารที่พักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร (15 มิ.ย. 2561)
 • อัตราอาคารที่พักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (15 มิ.ย. 2561)
 • ข่าวทั้งหมด >>