ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อาคารที่พักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร (15 มิ.ย. 2561)
 • อัตราอาคารที่พักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (15 มิ.ย. 2561)
 • อัตราค่าเครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา (15 มิ.ย. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) (14 มิ.ย. 2561)
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 การรับแบบรับตรงร่วมกัน (12 มิ.ย. 2561)
 • รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครที่ไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครรอบที่ 4 Admission (12 มิ.ย. 2561)
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 Admission (12 มิ.ย. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (9 มิ.ย. 2561)
 • กำหนดการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบTCAS รอบ 3 (พิเศษ) (2 มิ.ย. 2561)
 • การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3 (30 พ.ค. 2561)
 • กำหนดการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เฉพาะ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (TCAS) (24 พ.ค. 2561)
 • มสด.ร่วมกับ สกอ.เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบTCAS รอบ 3 (พิเศษ) (18 พ.ค. 2561)
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 Admission (16 พ.ค. 2561)
 • ประกาศขยายเวลารับสมัคร TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน (15 พ.ค. 2561)
 • ตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2561 (11 พ.ค. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา) (8 พ.ค. 2561)
 • ประกาศการแจ้งเปลี่ยนวันรายงานตัวนักศึกษา รอบ Portfolio (7 พ.ค. 2561)
 • การรายงานตัว สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ (7 พ.ค. 2561)
 • รหัสสาขาวิชาต่าง ๆ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (4 พ.ค. 2561)
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการรายงานตัว (4 พ.ค. 2561)