ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบโควตา (26 เม.ย. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตา (10 เม.ย. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (28 มี.ค. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (23 มี.ค. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 (23 มี.ค. 2561)
 • มสด. ร่วมกับ สกอ. เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (21 มี.ค. 2561)
 • การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เท่านั้น (19 มี.ค. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4 (2 มี.ค. 2561)
 • ปฏิทินกำหนดการการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (24 ม.ค. 2561)
 • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกฯ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (29 ธ.ค. 2560)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา (22 ธ.ค. 2560)
 • กทม. เปิดรับสมัครผู้ขอรับเงินทุนการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2561 (22 ธ.ค. 2560)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio (12 ธ.ค. 2560)
 • คู่มือการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ TCAS 61 (ทปอ ) (7 ธ.ค. 2560)
 • เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ (28 พ.ย. 2560)
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (28 พ.ย. 2560)
 • การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่ 4 (9 พ.ย. 2560)
 • การสมัครสอบ O Net สำหรับสำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6 (สายอาชีพ/กศน.) (8 พ.ย. 2560)
 • การสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปี 2561 (8 พ.ย. 2560)