ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกฯ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (29 ธ.ค. 2560)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา (22 ธ.ค. 2560)
  • กทม. เปิดรับสมัครผู้ขอรับเงินทุนการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2561 (22 ธ.ค. 2560)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio (12 ธ.ค. 2560)
  • คู่มือการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ TCAS 61 (ทปอ ) (7 ธ.ค. 2560)
  • เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ (28 พ.ย. 2560)
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (28 พ.ย. 2560)
  • การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่ 4 (9 พ.ย. 2560)
  • การสมัครสอบ O Net สำหรับสำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6 (สายอาชีพ/กศน.) (8 พ.ย. 2560)
  • การสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปี 2561 (8 พ.ย. 2560)