ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (16 ต.ค. 2561)
 • สาขาที่เปิดรับและเกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (2 ต.ค. 2561)
 • สาขาที่เปิดรับและเกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 4 Admission (2 ต.ค. 2561)
 • สาขาที่เปิดรับและเกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (2 ต.ค. 2561)
 • สาขาที่เปิดรับและเกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1-2 Portfolio และ Quota (2 ต.ค. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 5 รับตรงอิสระ (24 ก.ค. 2561)
 • อัตราค่าเครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา (20 ก.ค. 2561)
 • กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 Admission (19 ก.ค. 2561)
 • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (11 ก.ค. 2561)
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 Admission (4 ก.ค. 2561)
 • ขั้นตอนการรายงานตัว (28 มิ.ย. 2561)
 • กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ภาคเช้า/ภาคบ่าย (26 มิ.ย. 2561)
 • อาคารที่พักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร (15 มิ.ย. 2561)
 • อัตราอาคารที่พักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (15 มิ.ย. 2561)
 • อัตราค่าเครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา (15 มิ.ย. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) (14 มิ.ย. 2561)
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 การรับแบบรับตรงร่วมกัน (12 มิ.ย. 2561)
 • รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครที่ไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครรอบที่ 4 Admission (12 มิ.ย. 2561)
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 Admission (12 มิ.ย. 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (9 มิ.ย. 2561)