ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ห้องสอบ/เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ  ได้ที่https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginExam