ประกาศขยายเวลารับสมัคร TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศขยายเวลารับสมัคร TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน

จากเหตุขัดข้องของระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจากเดิมเป็นระหว่างวันที่  9-19 พฤษภาคม 2561

และ ขอปรับเปลี่ยน ปฏิทินการคัดเลือกรอบที่ 3 ตามรูปภาพด้านล่างนี้   ทั้งนี้   ในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    ขอให้ ผู้เข้าสอบ ติดตามวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ อีกครั้ง ผ่านทาง  http://entrance.dusit.ac.th