มสด.ร่วมกับ สกอ.เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบTCAS รอบ 3 (พิเศษ) | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มสด.ร่วมกับ สกอ.เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบTCAS รอบ 3 (พิเศษ)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 19 คน ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560

โดยผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดบึงกาฬ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00น. ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.59 น.

สมัครออนไลน์เท่านั้น ที่ https://muakru.thaijobjob.com/

การชำระเงินเฉพาะที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2561