การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3

การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3   น้องๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่   ประกาศ ทปอ. 3-2561การเพิ่มรอบเคลียริ่ง official 180530