ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบได้ที่ https://muakru.thaijobjob.com/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
https://drive.google.com/file/d/1gjMzRSkvC5b07WR96HY6p28Uv3k0jTg7/viewกำหนดการใหม่ตามรายละเอียด ดังนี้