ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการต่างๆเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่

กำหนดการอื่นๆ
วันที่ กิจกรรม
11-15 กรกฎาคม 2560 จำหน่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษา และบริการถ่ายรูปชุดนักศึกษา
12-15 กรกฎาคม 2560 ชำระค่ายืนยันสิทธิ์
14 กรกฎาคม 2560 บันทึกประวัติในระบบสำหรับการรายงานตัวเข้าศึกษา ที่ www.dusit.ac.th
15 กรกฎาคม 2560 รายงานตัว-มอบตัว เข้าศึกษา ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ