กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่  รอบที่ 4  Admission  

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 
โดยแบ่งเป็นรอบ  09.00 น.  และ  10.00 น.
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SDU Service Center โทร. 022445555