ประกาศอัตราค่าบำรุงการศึกษา 3 สาขาวิชาใหม่


-สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
-สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
-สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน - อาเซียน)