สอบถามเพิ่มเติมการจองหอพักนักศึกษาได้ที่ โทร : 035-969623 หรือ 089-6903768
Email:dormsuphan.sdu@gmail.com
ID line: sdu.suphan