การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "SDU Freshman Online Orientation Day 2020 " สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
http://www.dusit.ac.th/orientation2563/