ประกาศรายชื่อและตรวจสอบวันที่เข้าพัก อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร และ อาคารที่พักเอส.บี.อพาร์ทเม้น
http://dormitorysdu.dusit.ac.th/web/login.htm?mode=index