ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่   https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLogin
และสามารถดูรายละเอียดจาก ประกาศฯ ด้านล่าง