โครงการอาคารที่พักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

ในห้องมีอุปกรณ์พร้อม อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ เตียง ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน
ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ
 

ทำความสะอาดห้องพักและเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/สัปดาห์
อัตราค่าธรรมเนียม
1. พักห้องละ 2 ท่าน
2. ท่านละ 10,000 บาท ต่อ 1 ภาคการศึกษา
3. ท่านละ 20,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา (ฟรี 1 เดือนช่วงปิดเทอม)
4. ท่านละ 40,000 บาท ต่อ 2 ปีการศึกษา (ฟรี 2 เดือนช่วงปิดเทอม)

โทร. 035-969620-3 กด 1 ต่อ 9538 หรือ 089-6903768


http://suphanburicampus.dusit.ac.th/new/building-2/