กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่  รอบที่ 3  การรับตรงร่วมกัน  โดยแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SDU Service Center โทร. 022445555