ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 5 รับตรงอิสระ
สถานที่สอบสัมภาษณ์ 
ผู้สมัครทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในกรุงเทพฯ และวิทยาเขตสุพรรณบุรี สถานที่สอบคือ อาคารเรียนรวม 32 ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

สำหรับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตรัง นครนายก จัดสอบ ณ ศูนย์การศึกษานั้นๆ

เอกสารที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ผู้สมัครดูได้จากประกาศรายชื่อฯ
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ SDU Service Center โทร. 022445555

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 

https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=initLoginInterview