มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เส้นทางจรัญสนิทวงศ์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เดินทางจากบางกอกน้อย ใช้ถนนจรัญสนิทวงศ์มุ่งหน้าแยกบางพลัด เลี้ยวขวาที่แยกบางพลัด ข้ามสะพานกรุงธน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนขาว เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุโขทัย จากนั้นชิดขวาเลี้ยวขวาที่แยกวชิระเข้าสู่ถนนสามเสนชิดซ้ายลี้ยวซ้ายที่แยกซังฮี้ ตรงไป 350 เมตร มหาวิทยาลัยฯจะอยู่ทางขวามือ

  รถประจำทาง
 • สาย 108
 • สาย 28
  • เดินทางจากบางกรวย ใช้ถนนจรัญสนิทวงศ์มุ่งหน้าแยกบางพลัด เลี้ยวซ้ายที่แยกบางพลัด ข้ามสะพานกรุงธน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนขาว เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุโขทัย จากนั้นชิดขวาเลี้ยวขวาที่แยกวชิระเข้าสู่ถนนสามเสนชิดซ้ายลี้ยวซ้ายที่แยกซังฮี้ ตรงไป 350 เมตร มหาวิทยาลัยฯจะอยู่ทางขวามือ

    รถประจำทาง
   • สาย 18

เส้นทางพุทธมณฑล - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เดินทางจากพุทธมณฑล ใช้เส้นทาง ถนนบรมราชชนนี มุ่งหน้าถนนสิรินธร ใช้สะพานข้ามแยกบางพลัด ข้ามสะพานกรุงธน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนขาว เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุโขทัย จากนั้นชิดขวาเลี้ยวขวาที่แยกวชิระเข้าสู่ถนนสามเสนชิดซ้ายลี้ยวซ้ายที่แยกซังฮี้ ตรงไป 350 เมตร มหาวิทยาลัยฯจะอยู่ทางขวามือ

  รถประจำทาง
 • สาย 515
 • สาย 539

เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใช้ถนนราชวิถีมุ่งหน้าสะพานกรุงธน ระยะทาง 3 กม. มหาวิทยาลัยฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

  รถประจำทาง
 • สาย 108
 • สาย 18
 • สาย 28
 • สาย 515
 • สาย 539
  • เดินทางจากพญาไทย ใช้ถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้ามาทางสวนอัมพร เลี้ยวขวาเข้าถนนนครราชสีมาที่แยกพล 1 ตรงไทยอีก 900 เมตร เลี้ยวซ้ายที่แยกการเรือน มหาวิทยาลัยฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

   เดินทางจากราชเทวี ข้ามทางรถไฟบริเวณแยกยมราช ใช้ถนนพิษณุโลก มุ่งหน้าไป คุรุสภา เลี้ยวขวาที่แยกวังแดง ตรงไปอีก 1.1 กม. เลี้ยวซ้ายที่แยกการเรือน มหาวิทยาลัยฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

เส้นทางอรุณอัมรินทร์ - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เดินทางจากถนนบรมราชชนนี และ ถนนอรุณอัมรินทร์ ให้มุ่งหน้ามายังแยกอรุณอัมรินทร์ แล้วสามารถเลือกใช้ได้ 2 เส้นทาง

1.ข้ามสะพานพระราม 8 มุ่งหน้าไปแยกวิสุทธิกษัตริย์ เลี้ยวซ้ายที่แยกวิสุทธิกษัตริย์ จากนั้นมุ่งหน้าไปแยกการเรือน ระยะทาง 1.8 กม. มหาวิทยาลัยฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

2.ข้ามสะภาพสมเด็จพระปิ่นเกล้า มุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายที่วงเวียนเข้าสู่ถนนดินสอ มุ่งหน้าแยกการเรือน ระยะทาง 2.4 กม. มหาวิทยาลัยฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง