การเตรียมตัวสมัคร TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง?

tcas tcas tcas tcas