สมัครเรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 new
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 1 (เริ่มรับสมัคร 1 ธ.ค 2564) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 2 (15 ต.ค. 64 - 31 พ.ค 65)

ประกาศ

แนะนำหลักสูตร