มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS

รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564
รอบที่ 2 Quota รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564
รอบที่ 3 Admission รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564
รอบที่ 4 Direct Admission
tcas 64 หรือ รายละเอียดคลิกที่นี่
ติดตามประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม #SuanDusitServiceCenter โทร. 022445555